alimentación ecológica en Integral Centre Médic

Biotecnologia o aliments ecològics?

A mesura que la població mundial ha anat en augment, la preocupació per garantir l’obtenció d’aliments s’ha fet patent. No obstant això els criteris que s’empren per a la producció i distribució d’aquests no són precisament de salut ni de solidaritat, sinó que segueixen les pautes, com gairebé tot avui en dia, dels interessos econòmics.

 

Dinar per a tots

Els països rics, a través de les multinacionals, decideixen els cultius dels països del Tercer Món per a l’exportació, mentre els orienten a que importin aliments bàsics amb un major cost. Les dietes amb grans quantitats de carn que es consumeixen a les ciutats exigeixen importants extensions dedicades a pastures, terres que donarien de menjar de vuit a deu vegades més persones si s’empressin en l’agricultura. El món “civilitzat” utilitza en moltes ocasions la destrucció d’excedents alimentaris com a mesura per estabilitzar el mercat, sense considerar que als països pobres les persones, nens, adults i gent gran, no han de portar-se a la boca.

Avui en dia una bona distribució dels recursos permetria una correcta nutrició per a tota la població mundial. És a dir, que ja, ara, la victòria sobre la fam seria possible; el que és més difícil d’aconseguir és el triomf sobre els interessos que no permeten que això sigui així. De moment la Terra ho permet, però la Societat no. I en el futur?

alimentación ecológica Integral Centre Mèdic

Dues visions oposades

Com que els recursos del nostre planeta són limitats, i l’increment demogràfic una realitat, és lògic plantejar-se solucions a llarg termini. Ens trobem aquí amb dues propostes de signe ben diferent: l’aplicació de la biotecnologia en l’alimentació, i el desenvolupament de conceptes ecològics en la producció i distribució dels aliments.

La primera és la màxima expressió de que les persones, amb els nostres coneixements, podem variar la biologia, fins i tot millorar-la. És la visió antropocèntrica de la vida: l’home és el centre del cosmos i la ciència l’instrument de poder que utilitza per modificar el seu entorn.

La segona, és el reconeixement de l’existència d’una única Vida de la qual cada ésser viu, cada objecte o element, forma part. L’home, amb els seus coneixements pot entendre millor el paper que desenvolupa cadascuna d’aquestes parts i fer més plena aquesta Vida. En aquest cas la ciència és un instrument de comprensió i de respecte a l’entorn.

Biotecnologia

La primera proposta és la que s’ha imposat en els últims anys en els diferents aspectes de la nostra societat: en la medicina, la indústria, l’agricultura, etc. Els aliments han estat tractats, adulterats, i modificats. Cultius intensius, adobs químics, reguladors del creixement, plaguicides i insecticides, refinat d’aliments, additius, conservants … estan aconseguint: convertir terres fèrtils en estèrils, contaminar aigües, plantes i animals, disminuir la qualitat dels aliments, produir mancances nutricionals , i incrementar els factors de risc per a la salut. I a aquests despropòsits s’afegeix la manipulació genètica dels aliments, que és el mateix que alterar l’equilibri entre la nostra fisiologia i el que mengem. Aquesta decisió té unes conseqüències imprevisibles, ja que els efectes de les modificacions genètiques són encara desconeguts i es perpetuen per si mateixos eternament.

Aquesta conducta de fugida cap endavant, sense retorn, només té una explicació. Tornem irremeiablement als interessos econòmics. Les grans multinacionals, gegants de la biotecnologia, que controlen diversos camps d’acció, com els de l’alimentació i de la indústria farmacèutica, i que amb el seu poder regeixen la política dels països i nacions, anteposen els seus guanys a curt termini a la salut de tota la població. La manipulació genètica permet patentar aliments, llavors i altres productes. Igual que amb els fertilitzants sintètics i els pinsos químics van crear una total dependència dels agricultors i ramaders cap a ells, la biotecnologia persegueix el mateix objectiu: cobrar royaltis per plantar patates o criar vaques patentades. I el pitjor no és el monopoli de l’alimentació que s’acosta, sinó les conseqüències que comporta per a la salut de les persones i del planeta aquesta actitud prepotent.

alimentación ecológica Integral Centre Mèdic

Aliments ecològics

Davant d’aquesta postura intervencionista, representant la segona proposta que esmentava anteriorment, hi ha la alimentació biològica o ecològica (encara que s’utilitza habitualment el terme biològic, hi ha qui recorda que tot aliment és biològic, inclosos els tractats amb biotecnologia), que es caracteritza precisament per respectar els cicles biològics de la terra i de la vida. L’agricultura biològica per exemple, segueix els ritmes naturals de creixement de les plantes, utilitza la rotació de cultius per mantenir el nivell de nutrients del sòl, empra el adob orgànic per fomentar la vida dels microorganismes que fan fèrtil la terra, i combat les plagues restaurant l’equilibri ecològic de les espècies vegetals i animals de cada mitjà. És un retorn a l’agricultura tradicional amb els coneixements de l’actualitat.

Els productes biològics-ecològics són equilibrats, i conserven tot el seu sabor. Si bé la seva producció no sembla tan rendible a curt termini, en prolongar la fertilitat de la terra, ja que li torna el que li pren prestat, a llarg termini el seu rendiment és indiscutible, igual que la seva qualitat. Hi ha estudis que demostren que les fruites i verdures ecològiques tenen un major percentatge de nutrients (el que fa que amb menys quantitat sigui suficient, comportant a la vegada un estalvi important en suplements alimentaris), i contenen un 90% menys de nitrats, per la qual que no contaminen aigua, terres, ni consumidors.

Cada vegada hi ha més persones sensibilitzades amb aquest tema i l’oferta creix progressivament: més hectàrees de cultiu ecològic, increment de botigues de productes ecològics, obertura de parades en alguns mercats amb venda de verdures i fruites biològiques … No obstant això el seu consum és encara molt minoritari, fins i tot entre els que decididament defensen aquest tipus d’alimentació, el que posa en perill els projectes de productors i agricultors que opten per la qualitat i per la salut del planeta i del consumidor. Crec que perquè els seus esforços no siguin erms hauríem de contribuir sent conseqüents amb allò que pensem. Seria bo deixar de ser part del problema per començar a ser part de la solució.

alimentación ecológica Integral centre mèdic

 

La biotecnologia, com a expressió de la visió antropocèntrica de la vida, li dóna a l’home el poder de canviar el seu entorn sense mesurar les conseqüències que això representa per a la salut de l’individu i del planeta. Significa el negoci a curt termini per a la gran indústria, a través de la patent i venda dels seus productes exclusius (patates i vaques de disseny, per exemple) i la progressiva ruïna de la terra i els petits agricultors i ramaders.
La producció d’aliments ecològics reconeix l’existència d’una sola vida de la qual cada ésser viu, objecte o element, formem part. El respecte dels cicles biològics i la comprensió dels ecosistemes que funcionen al nostre voltant, garanteix l’equilibri i la qualitat dels aliments, dóna independència al productor perquè utilitza els recursos que estan al seu abast, i ajuda al manteniment de la nostra salut i la de la Terra.

 

Capítol 37 del llibre “El metge naturista opina”. Pedro Ródenas, metge naturista.