IMPORTANT : us convidem a llegir detingudament aquesta Declaració de Privadesa per conèixer per què recopilem les vostres dades personals i com són processades aquestes dades per INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, Diputació, 321, 1er. 1a, 08009 – Barcelona.

Aquesta política està subjecta a canvis per la qual cosa és convenient consultar-la cada vegada que decidiu visitar-nos.

Aquesta Política de Privadesa va ser modificada el 18/01/2023.

ÀMBIT

Aquesta declaració de privadesa en línia de INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, és pública i accessible a tots els usuaris i clients de INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, i s’aplica a tots els llocs web d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL sent www.integralcentremedic.com el lloc o domini principal.

També s’aplica a aquells documents o missatges emesos per INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL que enllacen a aquesta política o declaració de privadesa o, si escau, indiquen que s’hi accedeixi perquè vostè conegui l’ús que fa INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL de les vostres dades personals.

A continuació, us informem de manera general sobre els usos de la vostra informació personal. Posteriorment es detallen aquests usos i tractaments.

INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOLLIM

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el Reglament a l’ordenament jurídic espanyol i en completa i desenvolupa les disposicions (LOPDGDD).

INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent per tal de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les vostres dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, com a Responsable del Tractament, les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Perquè pugueu rebre informació i, si escau, poder reservar o utilitzar els productes i serveis que INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL ofereix a través del/s lloc/s d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, cal que ens informe de certes dades personals necessàries per poder, així, personalitzar els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

Us recordem que és deure de l’usuari fer-nos saber qualsevol canvi que es produeixi a les vostres dades, a INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, i que hagués registrat els nostres llocs, per procedir al seu manteniment en els fitxers corresponents.

Per millorar els serveis que us oferim, és possible que en finalitzar el servei que us prestem, rebeu una enquesta de satisfacció. S’hi demanarà una valoració dels serveis rebuts i un breu comentari sobre l’experiència viscuda.

Recopilem la vostra informació personal per diversos motius:

A més, podem recopilar informació relacionada amb el seu ús dels nostres llocs web a través de diverses tecnologies, com ara l’ús de cookies.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oblit, portabilitat de dades i oposició pels mitjans indicats al capítol “EXERCICI DE DRETS” del present document.

MODES DE RECOLLIDA

INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL recull dades personals a través de diversos canals: al lloc web www.integralcentremedic.com; al centre d’atenció telefònica d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL; als mateixos centres físics d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, a l’hora de sol·licitar un pressupost o servei; a la pàgina d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL a Facebook, Instagram, YouTube.

En tot cas i sempre que sigui aplicable us donarem l’opció de negar-vos a fer servir les vostres dades amb fins d’enviaments o comunicacions publicitàries.

COMUNICACIÓ A TERCERS

Ens autoritza a la comunicació de les dades com a Nom, NIF, Dades Bancàries, etc., a les Entitats Financeres amb què treballa INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL als únics efectes de gestionar les transferències, cobraments i pagaments a què doni lloc la relació comercial i lús dels nostres serveis.

Finalment, ens autoritza que puguem enviar la informació necessària per al procés de qualsevol incident/assistència cobert per la seva companyia asseguradora i que aquesta pugui requerir.

TRACTAMENTS I USOS

Vostè podrà revocar en tot moment l’autorització que hagi atorgat per tal de permetre que les vostres dades siguin utilitzades d’una manera específica. Aquesta revocació dautorització no podrà tenir efecte retroactiu.

Realització i gestió del servei contractat i facturació

Sense les dades sol·licitades no serà possible la realització del servei.

Les dades personals, així com les relatives al servei seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per poder fer efectiva la garantia del servei prestat (5 anys).

Les dades relatives a la facturació del servei seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per complir les obligacions legals i fiscals aplicables als serveis realitzats per INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL (5 anys + l’any en curs).

Sobre aquest tractament de dades, vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

Tractament de consultes

Les dades personals, de contacte, imatges i resultats de proves diagnòstiques, seran conservades als nostres fitxers durant el temps necessari per poder realitzar la gestió sol·licitada.

Sobre aquest tractament de dades, vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

Servei de Qualitat

Per complir els nostres compromisos de qualitat amb el client, puntualment realitzem una enquesta destinada a conèixer la satisfacció amb els treballs realitzats als nostres clients i usuaris per així poder millorar els nostres serveis.

Aquestes enquestes s’efectuen per mitjans electrònics (es rep un e-mail amb enllaç a la web on es realitza l’enquesta) i no s’hi recull cap dada personal addicional a les que vostè ens hagi proporcionat prèviament.

En qualsevol cas, les dades personals de contacte recopilades per tal d’enviar-vos l’enquesta de qualitat únicament seran utilitzades si ens atorga el seu consentiment explícit.

Les dades personals referents a aquest tractament seran conservades durant 3 mesos.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

Informació sobre els serveis d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

Per mantenir-vos informats sobre els serveis de prestats per INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL i de les promocions puntuals, necessitem tractar les vostres dades de contacte.

D’altra banda, a cada comunicació enviada se li oferirà l’oportunitat de donar-se de baixa; addicionalment podeu exercir els drets indicats a continuació en qualsevol moment.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

Elaboració de pressupostos

Les dades que vostè ens proporcioni, per a l’elaboració del pressupost, es mantindran als nostres fitxers fins que vostè ens informi de la declinació de la seva execució o fins passats 2 anys, una vegada transcorregut aquest termini seran esborrats. En altre cas passaran a formar part del tractament de realització del servei.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

Estudi de candidatures de treball

Les dades que vostè ens proporcioni, per participar en els nostres processos de selecció de personal, en cas de ser seleccionat per a la següent fase, us comunicarem aquesta decisió. Les dades proporcionades per vostè es conservaran durant un temps màxim d’1 any passat el qual seran eliminades.

Sobre aquest tractament de dades vostè podrà, en cas que ho consideri necessari, exercir els drets següents:

Navegació

En navegar per INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com sutilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar lusuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.

Servei reCAPTCHA

L’adreça IP de navegació serà enviada a Google com a part del sistema per poder discernir un humà d’un sistema de farciment i enviament de formularis automatitzat.

Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

TRACTAMENT DE COOKIES

COOKIES

Aquest lloc WEB fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència de navegació, depenent de la configuració del seu navegador. En algunes pàgines i opcions dels llocs INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL es fan servir cookies pròpies del navegador. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un Usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web. Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats als equips informàtics de l’usuari, mai als de INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL. Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió, aquests fitxers s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en visites anteriors. Les cookies no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

QUINS TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

SEGONS EL TERMINI DE TEMPS QUE ROMANEN ACTIVES LES COOKIES PODEN SER:

SEGONS QUI SIGUI L’ENTITAT QUE GESTIONI L’EQUIP O DOMINI DES D’ON S’ENVIEN LES COOKIES I TRACTI LES DADES QUE S’OBTINGUIN, PODEM DISTINGIR:

QUAN NAVEGUI PER LA NOSTRA PÀGINA WEB ES PODEN INSTAL·LAR EN EL SEU DISPOSITIU LES COOKIES SEGÜENTS:

DEFINICIÓ DE LES COOKIES QUE UTILITZEM

Cookies pròpies www.integralcentremedic.com

NOM DE LA COOKIE ORIGEN PROPÒSIT DE LA COOKIE
PHPSESSID Tècnica Aquesta cookie permet emmagatzemar un identificador únic per sessió a través del qual és possible vincular dades necessàries per possibilitar la navegació per la web.
wp-wpml_current_language Personalització Aquesta cookie emmagatzema l’idioma que hagi escollit i permetrà recordar-li-ho al sistema la pròxima vegada que visiti la nostra web.
cdp-cookies-plugin-wp Personalització Gestiona el consentiment de l’usuari per a l’ús de les cookies a la pàgina web, per tal de recordar aquells usuaris que les han acceptat i aquells que no, de manera que als primers no se’ls mostri informació.
woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart, wp_woocommerce_session_XXXXX Tècnica Permet emmagatzemar informació diferent relacionada amb el procés de compra.

Galetes de tercers www.integralcentremedic.com

NOM DE LA COOKIE ORIGEN PROPÒSIT DE LA COOKIE
NO S’UTILITZEN MÉS COOKIES

ACTUALITZACIÓ DE COOKIES

Les cookies d’aquest lloc web poden ser actualitzades, per la qual cosa recomanem que revisi la nostra política de cookies de manera periòdica.

COM GESTIONAR LES COOKIES EN FUNCIÓ DEL NAVEGADOR QUE UTILITZI

IMPORTANT. Pot Vostè rebutjar el tractament de les dades referides rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa és possible que no pugui usar la plena funcionalitat de lloc.

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer o Edge

Mozilla Firefox

Apple Safari

Opera

reCAPTCHA

Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google) per protegir les dades enviades a través dels formularis de les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei permet diferenciar les dades enviades per persones dels missatges automatitzats i suposa la transmissió de l’adreça IP i altres dades requerides per Google per a l’ús del servei reCAPTCHA. Amb aquesta finalitat, les dades seran transmeses a Google per poder ser utilitzades. L’adreça IP serà encriptada per Google als estats membres de la Unió Europea així com als estats associats a l’espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP seran transmeses al servidor de Google als Estats Units per a la seva encriptació. En nom del propietari d’aquest lloc web, Google ha d’utilitzar aquestes informacions per avaluar l’ús del servei per part dels usuaris. L’adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d’altres dades de Google. Per a aquestes dades és vàlida la política de privacitat de Google. Tots els detalls sobre la política de privacitat de Google es poden llegir a la pàgina https://policies.google.com/privacy?hl=es

En utilitzar el servei reCAPTCHA, l’usuari consent el tractament de les dades sobre ell de què Google disposa en la forma i propòsits a dalt establerts.

EXERCICI DE DRETS

Podeu adreçar les comunicacions escrites per a l’exercici dels vostres drets a:

INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

F-60727583

inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya, amb el número 15892 . Remetent les seves sol·licituds a la següent adreça:

INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

Diputació, 321, 1r. 1a, 08009 – Barcelona

També podeu dirigir les vostres comunicacions a través dels canals següents:

Les sol·licituds de dades enviades poden requerir que proporcioneu la documentació addicional necessària per confirmar la vostra identitat.

En tot cas podeu obtenir informació general sobre la privadesa i la Protecció de Dades Personals en el següent enllaç: www.agpd.es