Optometria i Teràpia visual

Optometria

La visió és un procés neurològic, que ens permet identificar, interpretar i comprendre tots els estímuls que rebem a través dels ulls.
L’optometrista s’ocupa del desenvolupament i la intensificació del funcionament del sistema visual, amb la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les disfuncions visuals amb l’aplicació de lents o prismes, i també amb mètodes de reeducació com la teràpia visual per potenciar el rendiment del sistema visual.

Factors de risc

Activitats vis
ual
és en visió propera continuades.
Nivells d’il·luminació insuficients.
Postures inadequades.
Distància de lectura reduïda.
Excessiu nombre d’hores davant la televisió, videojocs i l’ordinador.

Serveis d’optometria

Visió i aprenentatge

Més del 80% del que els nens aprenen a l’escola ho fan a través de la visió. És imprescindible realitzar un examen optomètric complet anualment per detectar problemes de motilitat ocular i/o eficàcia visual que impliquen problemes en la lectoescriptura.

Revisions pediàtriques

Els primers anys són fonamentals per al desenvolupament de la visió. És imprescindible una revisió anual per descartar l’aparició de disfuncions visuals com miopies, ambliòpies

(Ull vaig), i estrabsmes.

Control de miopia

Actualment al nostre país el 35% dels adolescents i adults tenen miopia, la qual, als països del sud-est asiàtic, afecta el 90% de la població. L’ortoqueratologia és un tractament per frenar la imparable progressió de la miopia amb lents de contacte que
es porten per dormir i que permeten veure perfectament tot el dia sense cap mena de correcció visual (ulleres o lents de contacte).

Teràpia visual

Són uns procediments de rehabilitació visual per millorar:

  • L’eficàcia dels moviments oculars imprescindibles per a la velocitat i la comprensió lectora;
  • La simptomatologia que provoca l’ús continuat i inadequat de pantalles digitals o dispositius electrònics (dolor de cap frontal, visió borrosa intermitent, llagrimeig, sequedat ocular …);
  • L’agudesa visual en ambliòpies (ulls vagos) i la coordinació ocular en problemes d’eficàcia visual (com per exemple els estrabíssims) amb filtres i estimulació sensorial;
  • L’eficàcia visual en l’esport en treballar la fixació i la motilitat ocular, l’enfocament, la coordinació ull-mà, la visió perifèrica …


El nostre objectiu és detectar i compensar aquells problemes
que poden interferir en l’ eficàcia i la qualitat visual

Montse Augé Serra
Optometrista núm. col. 3714
Màster d’investigació en Psicologia de la infància i l’adolescència UAB