Bioimmunogenètica

Psico Neuro Immuno Endocrinologia i Bioimmunogenètica

Potenciar el treball del nostre Sistema Immunològic amb tractament homeopàtic específic

El sistema immunitari és fonamental per a la nostra salut a tots els nivells ja que treballa en xarxa en connexió amb el sistema nerviós i el sistema endocrí ( hormonal ) . Avui , es parla de la psico-neuro- immuno-endocrinologia ,doncs els avenços científics demostren que les cèl·lules de defensa no només es dediquen a la defensa sinó que tenen parts que detecten neurotransmissors ( serotonina per exemple ) i d’altres que detecten hormones produint-se un diàleg, influències recíproques entre aquests sistemes .

La Bioimmunogenètica treballa amb la informació científica del segle XXI i l’harmonia de l’efecte del tractament homeopàtic, suau i subtil amb petites molècules encarregades de coordinar els diferents actors en els diferents nivells d’acció del Sistema Immunològic, retornant-li tot el seu potencial.

És molt freqüent tenir virus latents, com els herpes, que en un moment determinat per fracàs del Sistema Immunològic o per bloqueig de la reacció immunitària es reactiven escapant al seu control. Mitjançant anàlisi de sang específics tenim una informació molt profunda de la situació del pacient i que tipus de tractament és l’adequat.

En quines situacions es beneficiaran els pacients?

  • Infeccions de repetició i infeccions cròniques
  • Hepatitis B , C
  • Fatiga inhabitual i crònica
  • Al·lèrgies i asma
  • Malalties autoimmunes: tiroiditis, artritis reumatoide, esclerosi múltiple…
  • Patologies recurrents
  • Dolors articulars, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica
  • Oncologia: detecció precoç i tractament….