Drenatge limfàtic

Drenatge limfàtic

Tècnica manual que ajuda a l’eliminació de líquids, afavorint la salut dels teixits i de la pell en descarregar-lo de toxicitat, enfortir el sistema immunològic, i millorar la fortalesa de l’organisme. Consisteix en l’aplicació de moviments lents, suaus, repetitius amb unes direccions concretes.

Per a inflamació i edemes, com pesadesa de cames, per la calor, en embarassades… Tractament post operatori de cirurgia estètica (liposuccions, abdominoplàsties, mamoplàsties, mastectomies, rinoplàsties, etc.). Tractament post fractures.