montse auge

Montse Augé Serra

Optometrista

Sobre mi


Formació acadèmica

Diplomada en Òptica i Optometria. UPC, 1985.

Màster de ciència en clínica optometria. Pennsylvania College of Optometry, 1995.

Bachelor de science in optometry. Pennsylvania College of Optometry, 2000.

Llicenciada en Psicologia. Especialitat en Clínica. UNED, 2002.

Màster de recerca en Psicologia de la infància i l’ adolescència UAB, 2005.

Màster d’ especialització en Optometria comportamental i teràpia visual. UPC-Pacific University, 2010.

Experiència professional

Òptica-optometrista col. 3714 des de 1985.

Professora titular de la UPC. Professora d’ Optometria i Contactologia des de setembre 1987 a la Facultat d’ Òptica i Optometria de Terrassa.

Coordinadora de la Unitat de Visió i Aprenentatge del Centre Universitari de la Visió (UPC) des de 2006.

Optometrista amb un conveni de docència i recerca entre la UPC i l’ Institut Boston d’ Oftalmologia. 1992-2007

Optometrista amb un conveni de docència i recerca davant la UPC- Centre d’ Optometria DTEKTA des de 2008

Coordinadora de la Vocalia de prevenció visual, visió infantil i teràpia visual del Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya des de febrer 2011.