Bioressonància ESBIA

Sistema d’ajut per a l’avaluació funcional i dels sistemes de regulació

ESBIA (Escàner Biointegral Avançat) és un equip de bioressonància d’última generació que ofereix grans possibilitats d’ajuda en l’avaluació funcional del pacient registrant els patrons de freqüència d’òrgans i sistemes.

ESBIA utilitza la ressonància d’ones de llum, òptica i acústica amb l’objectiu d’escanejar i detectar l’estat funcional del cos humà i rastrejar la informació de les diferents estructures biològiques (des dels òrgans, teixits, cèl·lules, fins al nivell molecular) establint on es troben les alteracions que es poden produir, o que ja s’han produït en malalties físiques. En poder detectar informació en aquests nivells esdevé un instrument d’ enorme valor en la prevenció.

Mitjançant el sistema ESBIA i després d’un interrogatori exhaustiu (Anamnesi) podem tenir una avaluació i anàlisi de les tendències patològiques i perfils de risc. És possible conèixer:

  • La probabilitat més alta referent a patologia, grau de desordre, temps d’ evolució i inclusiu pronòstic.
  • Dades de bacteris, virus, paràsits, fongs.
  • Toxines, radiacions, materials odontològics,…
  • Les freqüències més adequades en remeis homeopàtics, fitoteràpia,…
  • Microelements
  • Aminoàcids, vitamines.
  • El nivell d’ intoxicació per metalls pesants i el perfil mineral.
  • Un test de sensibilitat alimentària en el qual obtenim un llistat d’aliments beneficiosos, neutrals i perjudicials per a l’usuari.
  • Comparativa de resultats i evolució.

Un cop completat l’ anàlisi inicial ens mostra els sistemes, estructures i subestructures del cos que presenten desequilibris i alteracions, permetent l’opció de tractar-los a continuació, aplicant diferents tècniques de tractament, com són la dieta, l’homeopatia, fitoteràpia, suplementació ortomolecular, flors de Bach, parell biomagnètic, etc.

Això ens permet realitzar una teràpia totalment individualitzada.