Kinesiologia nutricional i emocional

Kinesiologia

És una tècnica de diagnòstic i tractament que utilitza el test muscular per obtenir una informació exacta dels desequilibris del cos i el tractament més adequat.

Descripció de la sessió de kinesiologia

La primera sessió pot durar entre 1 hora i mitja o 2 hores. Les següents duren 1 hora.

Segons el problema que estem tractant les 4 primeres sessions es fan amb una periodicitat quinzenal.

Després, mentre dura el tractament es fa un seguiment un cop al mes.

En la sessió de Kinesiologia, el pacient d’una manera actiu, a través d’un senzill test muscular, participa en la valoració del seu estat físic i emocional.

A partir d’aquesta valoració, vam tractar i equilibrar l’organisme per mitjà de diferents tècniques.

Correccions

Aquestes serien algunes de les correccions que utilitzem en Kinesiologia:

 • Reequilibri nutricionalment a través del test d’intoleràncies alimentàries.
 • Flors de Bach.
 • Tècniques de recursos emocionals.
 • Mindfulness aplicat a la teràpia.
 • Equilibració de punts reflexos energètics.

El propi cos de la persona va a conduir-nos cap al tipus d’equilibració que necessita.

Per la meva especialització en el camp Bioquímic i Emocional, la kinesiologia em permet abordar amb èxit:

 • Dolors crònics.
 • Desordres digestius i Intoleràncies alimentàries.
 • Estrès físic amb falta d’energia i cansament.
 • Reforç del sistema immunitari.
 • Estrès emocional, bloquejos, ansietat.
 • Reforç psicològic per a la consecució d’ objectius.
 • Trastorns d’ estrès en l’aprenentatge.
Kinesiología Marta Rico

Què és la kinesiologia nutricional?

La Kinesiologia nutricional és una teràpia natural que utilitza una senzilla prova muscular per valorar com es troba el teu organisme.

És fàcil notar en el nostre dia a dia, que quan tenim més estrès o estem més cansats la força dels nostres músculs pot disminuir i la tensió pot augmentar. La kinesiologia es basa en això: Els nostres músculs poden donar-nos informació de l’estat general del nostre cos.

Els kinesiòlegs utilitzem una tècnica en la qual fem un test al muscle i això ens permet determinar quins seran els millors aliments per a tu, que has d’eliminar de la teva dieta, què et produeix un augment del dolor, com està la teva flora intestinal, entre altres moltes coses més.

En la visita de Kinesiologia nutricional, vam fer una valoració exhaustiva de la teva alimentació en totes les seves fases des d’un test d’aliments i tòxics, fins com és la digestió, absorció i eliminació dels nutrients.

Vam recomanar la Kinesiologia nutricional com una tècnica molt eficaç per millorar la salut especialment en els següents casos:

 • Trastorns digestius, com pesadesa, figa, acidesa o dolor abdominal recurrent.
 • Trastorns de transit intestinal, estrenyiment, diarrees, deposicions irregulars.
 • Sospita d’ intoleràncies alimentàries.
 • Sospita de tòxics en l’organisme (additius, conservants, metalls pesants, etc.).
 • Prevenció de l’envelliment prematur.
 • Dolor o inflamació crònica.
 • Problemes amb l’estabilitat del pes. Guany ràpid de pes, pèrdua de pes que costa de recuperar, dificultat per avançar.
 • Al·lèrgies, rinitis, dermatitis, eczemes, aftes bucals.
 • Candidiasi de tota mena (cutània, vaginal, bucal, etc.)
 • Falta d’energia, cansament.

En qualsevol cas, valorar com està el sistema nutricional de la persona és de gran ajuda perquè l’organisme es trobi al 100% d’ energia i vitalitat.

Què és la kinesiologia emocional?

La Kinesiologia Emocional és una teràpia natural que utilitza una senzilla prova muscular per valorar quin és l’estat de l’organisme a nivell emocional.

És fàcil notar en el nostre dia a dia, que quan tenim més estrès o més preocupacions la tensió dels músculs augmenta. La kinesiologia es basa en això:
Els nostres músculs poden donar-nos informació de l’estat general del nostre cos.

Dins de la Psicoteràpia, els psicòlegs que treballem amb Kinesiologia Emocional utilitzem la tècnica del test muscular per connectar amb els factors d’estrès que estan afectant la persona, sigui ella conscient o no.

Això ens permet tractar bloquejos, eliminar creences limitants i principalment proporcionar recursos a la persona perquè sigui capaç de gestionar el seu estat emocional d’una forma sana i equilibrada.

Vam recomanar la Kinesiologia Emocional com una tècnica molt eficaç per tractar els següents casos:

 • Ansietat, preocupació, estrès recurrent.
 • Problemes de relacions, falta d’ assertivitat i empatia.
 • Estrès que es genera amb els processos d’ aprenentatge.
 • Incapacitat per gestionar les pèrdues.
 • Bloquejos davant de situacions noves o sensació d’ incapacitat.
 • Recuperar la direcció de la pròpia vida, tenir clars els objectius propis.

En qualsevol cas, davant de qualsevol situació que ens generi estrès serà molt útil, mantenir el nostre sistema emocional equilibrat, ja que això ens proporciona més capacitat d’adaptació. Amb els recursos que proporciona la Kinesiologia Emocional la persona se sent equilibrada, capacitada i en harmonia amb si mateixa.

La millor manera d’entendre la Kinesiologia, és provar una sessió i experimentar tot el que el nostre cos pot arribar a dir-nos.