homeopatia integral barcelona

FUNCIONA LA HOMEOPATIA

M’han recomanat l’homeopatia com a tractament. Últimament no paro de sentir que és un engany i que només funciona com a placebo. Voldria conèixer la seva opinió com a metge naturista.

   Elena

Si l’homeopatia no funcionés no faria segles que es practica, no hi hauria societats mèdiques d’homeopatia centenàries arreu del món, ni els pacients acudirien al llarg de la seva vida a la consulta d’un homeòpata perquè resolgués els seus problemes de salut. L’efecte placebo és present en totes les relacions entre professional de la salut i pacient. Però aquest no explicaria els bons resultats en nadons, animals, fins i tot en treballs de recerca sobre teixits, en els que els que reben el tractament no són conscients de l’acte terapèutic. He vist molts casos de curació amb tractament homeopàtic exclusiu, per exemple, la resolució d’una bronquiolitis aguda, amb important dispnea, en un nadó de sis mesos en 24-48h després d’administrar la medicació homeopàtica, o la remissió d’una infecció d’orina en un beu d’onze mesos, controlada amb analítica, en dos o tres dies.

El que no sapiguem explicar com funciona, no vol dir que no funcioni. La ciència ha de ser més humil i reconèixer els seus límits. La realitat no és només el que coneix la ciència. Si fos així les cèl·lules no van existir fins que es va inventar el microscopi òptic, i els microbis fins que va aparèixer el microscopi electrònic. Es diu que analitzant l’aigua on es dilueix el medicament homeopàtic només es troben molècules d’H2O. Són potser els àtoms d’oxigen i hidrogen que formen l’aigua al final de la informació que podem obtenir? A més de que des de fa temps se sap que hi ha partícules subatòmiques en constant moviment, dins de cada àtom, avui la física quàntica ens parla de que tot el que existeix és matèria i energia al mateix temps, partícula i ona segons s’observi.

No es pot utilitzar com a argument per qualificar la homeopatia de frau que no es troba substància quantificable en la medicació, perquè molt més enllà de l’àtom hi ha moviment i informació que encara no sabem mesurar. Limitar tot el que existeix al que coneixem, a més de no ser científic, sí que és un engany.

L’homeopatia, administrada per un professional ben format, funciona a tot tipus de pacients (tots coneixem persones tractades amb bons resultats), però no en tots els casos, com qualsevol altra medicina o teràpia.

Encara que jo no practico l’homeopatia, em sembla un bon recurs terapèutic, a qui jo afegiria la revisió d’hàbits del pacient, que és la base de la medicina naturista que exerceixo.

Pedro Ródenas ,metge naturista.