consume bio y local

Hàbits visuals saludables per evitar la progressió de la miopia amb l’ús de pantalles

En aquesta xerrada parlarem dels tractaments d ́Optometria per frenar laprogressió de la miopia i també dels consells d ́ergonomia visual i postural coma part del tractament. Us podeu descarregar en aquest enllaç del COOOC laversió digital del llibre ‘Cuida la visió i aprendràs millor’ Protocol de salutvisual elaborat per la vocalia de Prevenció, visió infantil i teràpia visual delCOOOC, y que explica la importància de la visió i on apareixen consells de salutvisual.


Organitza:
Integral, Cooperativa de Salut
Temàtica: Benestar i salut
Ponents: Montserrat Augé Serra: Optometrista especialista en teràpia visual