ACOMPANYAR UNA FECUNDACIÓ IN VITRO (FIV) AMB ACUPUNTURA

Si alguna cosa diferent vols aconseguir, alguna cosa diferent has de fer.

“No sobreviu l’espècie més forta, sinó la que millor s’adapta als canvis”. Charles Darwin

En observar la natura ens adonem que aquesta es presenta sempre de forma cíclica, en un moviment constant de generació, creixement i transformació. Perquè hi hagi aquest esdevenir és important que hi hagi una energia impulsora dels constants canvis de la vida. L’ésser humà no està exempt d’aquest fenomen, i necessita en cada moment una quantitat d’energia per dur a terme les seves funcions vitals.

Avui dia, a causa del ritme que ens condiciona la societat en la qual estem immersos, la maternitat i la paternitat es retarden per diferents motius. Això fa que la recerca del primer embaràs sigui a edats cada vegada més grans, i que, juntament amb els hàbits, l’alimentació, els ritmes treball-descans, la pressió psicoemocional a la qual estem sotmesos, i, en definitiva, amb l’estil de vida modern, hi hagi cada vegada més parelles amb problemes de fertilitat.

L’energia present en cada etapa de la vida és la que determina quan fèrtil són els progenitors i la seva facilitat per aconseguir un embaràs. No obstant això, l’edat biològica no es correlaciona moltes vegades amb l’aspecte i comportament d’una persona, i l’envelliment en cada cas depèn de l’estat energètic. Mantenir un bon estat energètic és garantia que les funcions del cos estaran ben preservades, tot i que hi ha molts factors que poden dificultar que l’energia reproductiva tingui la força suficient en un moment concret per poder dur-se a terme un embaràs.

És freqüent trobar a parelles d’entre 30 i 40 anys, o més, que estan buscant el seu primer embaràs i que a causa de la dificultat i presses per aconseguir-ho es llancen en la seva recerca per les diferents clíniques de fertilitat que hi ha al mercat. Busquen un remei fàcil i ràpid sense parar-se a pensar com estan vivint i si aquest fet els pot afectar en alguna cosa en aquesta decisió. El problema es presenta en cada cas de forma particular, tant per l’home com per la dona, i per tant ha de ser estudiat minuciosament.

 

pareja integral

MEDICINA TRADICIONAL XINESA (MTC)

La medicina natural i en concret la medicina tradicional xinesa, pot acompanyar les parelles en casos de problemes de fertilitat, estiguin o no pensant en fer un tractament des de la medicina convencional.

L’energia de la dona que determina la fertilitat es regeix per cicles de 7 anys (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49). El sistema de reproducció comença a funcionar en l’adolescència i es manté actiu fins a la menopausa, moment en què l’energia de la procreació arriba al seu terme. Les funcions energètiques estan vigents abans i després d’aquestes fases, però compleixen altres funcions diferents a les de reproducció.

La quantitat d’energia disponible que hi ha a cada moment s’anomena energia vital i és la que permet que les nostres cèl·lules compleixin amb les seves funcions correctament. L’energia ve determinada pels nostres avantpassats i pel que anem realitzant al llarg de la vida. La respiració, l’aliment que anem adquirint, juntament amb el nostre estil de vida, equilibri treball descans i les relacions socials, són claus per garantir que aquestes funcions es realitzen amb garanties.

Perquè es produeixi un embaràs és important que hi hagi una maduresa en l’aparell reproductor, tant femení com masculí. Totes aquestes funcions estan dirigides pels Ronyons, on resideix l’essència vital i combustible per poder tenir una bona energia. Hi ha un altre òrgan que intervé en la funció reproductora que és el Melsa i que s’encarregarà de nodrir la placenta (endometri) i el fetus que ha de créixer en ella.

Si aprofundim que hi ha darrere d’aquesta deficiència energètica trobem que un alt percentatge de dones en edat fèrtil tenen síndrome premenstrual, dismenorrees, o ovaris poliquístics, per destacar alguns dels problemes més freqüents. Aquest fet es pot observar en un mal funcionament de l’eix Hipotàlem-pituïtari-gonadal (HPG) que dirigeix ​​les hormones que intervenen en la fisiologia bàsica femenina. Les característiques clíniques més destacades que trobem i que hagin pogut desembocar en aquesta situació són: amenorreas, anorèxia, llargs períodes d’estrès, baixa funció ovàrica, sagnats excessius i teràpia anticonceptiva durant molt de temps.

 

QUÈ POT APORTAR LA MTX

En un desequilibri energètic determinat que impossibilita un embaràs haurem de tenir en compte com són els cicles, curts o llargs, com és el sagnat menstrual, poca o molta quantitat, amb coàguls, si hi ha perdudes inter-menstruals, si hi ha dolor o alguna malaltia inflamatòria pèlvica, fibromes, quists ovàrics, o baixa reserva ovàrica que ens indiqui on està el problema.

Mitjançant tractament d’acupuntura per regularitzar l’energia del cos i pautes d’alimentació per nodrir i tenir una millor energia, juntament amb tècniques de meditació, relaxació de Qi Gong i canvis en alguns hàbits, es tractarà i corregirà el desequilibri energètic que altera la funció del eix HPG i que controla el sistema hormonal requerit per a la funció reproductora.

De la mateixa manera hem de fer una valoració de la parella i regular també el seu estat energètic, contribuint a un millor resultat en el espermograma o altres situacions que pateixi.

 

acupuntura integral

CAS CLÍNIC

Anna té 40 anys i, com moltes dones, ha retardat la maternitat per motius personals. Acudeix a la nostra consulta perquè té dificultats per quedar-se embarassada. En els últims quatre anys s’ha sotmès a dos processos de FIV. En tots dos casos es va produir un avortament espontani als 5 dies. Vol intentar-ho per tercera i última vegada, i li han aconsellat realitzar sessions d’acupuntura com a tractament complementari durant el procés de la FIV.

A la primera visita, vam realitzar una història clínica completa tenint en compte la seva biologia, diagnòstic energètic i aspectes biopsicosocials. Anotem de forma detallada la seva història ginecològica: cicles, regles, en funció dels dies i el tipus de sagnat, si són hemorràgiques i provoquen o no un dèficit de sang, si l’alimentació era correcta. Vam tenir en compte també els antecedents familiars i personals d’Ana i els resultats de l’espermograma i estat de salut de la parella, el que ens va permetre comprovar que els valors, des d’un punt de vista energètic reflectien un dèficit d’energia de Ronyó que havia de ser tractat per poder obtenir millors resultats en la FIV.

A la primera visita, Ana va explicar que tenia la intenció de realitzar la propera FIV al cap d’un mes. Li exposem els objectius i mètodes de tractament i aconsellem esperar almenys dos cicles per poder equilibrar el seu estat energètic i el de la seva parella. Ells no havien fet aquests plans, però després de fer una primera sessió d’acupuntura, decideixen acceptar. Quan acudeix a consulta per a la segona visita, porta els resultats del espermograma de la seva parella. Com ja hem dit, aconsellem que ell també sigui tractat amb acupuntura, per tonificar l’energia de Ronyó i millorar el dèficit que presenta. Establim un pla de tractament d’un dia per setmana i en funció dels cicles potser algun més. Durant tres mesos es realitza tractament d’acupuntura amb l’objectiu de tonificar la sang i els elements Terra i Aigua, que en Medicina Tradicional Xina són els màxims responsables del bon funcionament del sistema reproductiu femení. Tot aquest temps, Ana ha seguit unes pautes en la dieta, respectant sempre cinc àpats al dia, afegint cereals integrals en gra de forma habitual i introduint brous realitzats per ella, i peix mínim tres cops per setmana. La parella també va iniciar tractament realitzant una sessió d’acupuntura a la setmana, i en un nou espermograma tant la concentració com la mobilitat de l’esperma havien millorat.

Ana i la seva parella decideixen iniciar el procés de FIV. Comenta que es troba molt més tranquil·la que en les ocasions anteriors i també amb més força per afrontar un possible fracàs.

Durant el procés de la FIV continuem realitzant sessions d’acupuntura, tractant cada setmana en funció del moment en què es troba Ana; primer previ a la implantació, ajudant a que millori la seva endometri alhora que pugui estar tranquil·la malgrat el estressant que resulta per a ella tot el procés i el que l’afecta l’alteració hormonal a què ha hagut de sotmetre. Un cop implantat l’embrió, ajudem a que aquest es arreli, per posteriorment facilitar el seu creixement fins a obtenir els resultats esperats.

Ana està ara embarassada de vuit setmanes i l’embaràs evoluciona de forma satisfactòria, i continua acudint a consulta un cop a la setmana. Passats els tres primers mesos, si tot va bé, podrem espaiar les visites, però continuarem tractant a Ana al llarg dels nou mesos, acompanyant el seu embaràs.

 

acupuntura integral

 

CONCLUSIÓ

La Medicina Tradicional Xina, i l’acupuntura com a tècnica fonamental, permeten que les parelles que busquen un embaràs puguin ser acompanyades de forma correcta en un moment on la vida els posa dificultats. Els resultats amb acupuntura són cada vegada més evidents i conclouen l’eficàcia d’aquesta tècnica en els tractaments de fertilitat, tant masculins com femenins.

Referència bibliogràfica sobre fertilitat femenina i masculina. https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF03347091

Equip d’acupuntura d’ “Integral. Medicina Integrativa. Escola de salut”:

Cristina Domingo: metgessa acupuntora i directora del Màster de valoració energètica i acupuntura de Sant Joan de Déu.

Cristina López de San Roman: fisioterapeuta acupuntora especialitzada en salut de la dona.

Emma Albia: metgessa acupuntora i coordinadora de les pràctiques clíniques del Màster en valoració energètica i acupuntura a Integral.

Josep Charles: fisioterapeuta acupuntor i professor del Màster en valoració energètica i acupuntura de Sant Joan de Déu.