Psicologia cognitiu emocional

Psicologia cognitiu emocional

Des del treball psicològic podem arribar a:

  • Conèixer millor les nostres habilitats i límits, a nivell de pensament, sentiment i comportament.
  • Entendre com això afecta el nostre dia a dia.
  • Trobar recursos per a la nostra capacitat d’afrontar el procés de canvi constant que és la vida.

Tot això, per aconseguir un equilibri saludable entre el patiment i la satisfacció que comporta viure