Medicina Integrativa

Consulta de Medicina Integrativa

La medicina integrativa és un enfocament mèdic que combina teràpies de la medicina convencional i les medicines alternatives o complementàries validades amb els procediments i mètodes de la medicina basada en l’evidència científica.

Les esferes que componen la medicina integrativa estan molt ben estudiades: la nutrició, el benestar emocional, la nostra capacitat de relacionar-nos amb d’altres, el moviment terapèutic, l’ecosistema que ens envolta, la nostra capacitat de resiliència i la crono medicina, totalment relacionada amb la nostra capacitat de recuperar-nos durant el son.

La consulta de Medicina Integrativa és un espai per avaluar el pacient en tota la seva dimensió, on s’aplica el coneixement profund de les malalties cròniques i la farmacologia convencional. S’aborden els estats de malaltia crònica o l’abordatge preventiu de la inflamació amb eines com són els suplements vitamínics, de minerals i elements essencials com són els àcids grassos essencials.

Abordar les malalties des d’un tot: com ho és la salut de la microbiota, tant intestinal com la de la pell i la correcta suplementació per restablir el seu correcte funcionament.

El coneixement de la Cronomedicina i la cronodisrupció per restablir els cicles de son, comprendre els abordatges ecosistèmics, com realitzar una correcta higiene del son i ensenyar la suplementació necessària.

La Medicina Integrativa beu de les Etnomedicines, de les quals somen Medicina Ayurveda i en Medicina Andina, de la Medicina Naturista com a base per restablir la salut.

La consulta Online s’anirà amb una història clínica exhaustiva relacionant el motiu de consulta, la raó per la qual el pacient consulta i després de forma cooperativa armarem els objectius terapèutics que seran una forma integrativa de restablir la salut, posant un enfocament en tot el Ser de la persona, no només el que la motiu a consultar. En finalitzar la primera consulta es farà arribar un Pla de Salut Personalitzat amb els canvis que s’hauran de realitzar, i es programarà una nova consulta als 45 dies . En general són tres consultes. Els pacients tornen a consultar una vegada per estació de l’any per Integrar les noves necessitats als seus estats de salut.

Objectius

  1. Ús apropiat de mètodes convencionals i complementaris per tractar les malalties cròniques i estats aguts.
  2. El reconeixement que la medicina ha d’estar basada en dades científiques, i oberta a nous paradigmes i innovacions.

Consideració de tots els factors que poden influenciar en la salut, per la qual cosa es recolza d’un equip transdisciplinari per restablir i mantenir el balanç de la salut.