Educació menstrual

Servei d’educació menstrual

Espai dedicat a acompanyar i guiar les nenes que comencen a menstruar. L’inici de la primera menstruació representa un moment significatiu a la vida de tota nena que comença la seva transició cap a la vida adulta. És un moment de molts canvis físics, on poden sorgir dubtes, inquietuds i pors. Viure aquesta etapa sentint-se recolzada, informada i guiada, proporciona seguretat i empodera la nena de per vida.

L’objectiu és ajudar a comprendre els canvis que experimenta el seu cos, potenciar l’autoconeixement i aprendre com tenir cura, abraçant la feminitat i la ciclicitat de manera positiva.