Pediatria integrativa

Introducció

Com a pediatre i professional de la salut, m’agrada tractar els nens i nenes amb un enfocament holístic i centrat en el pacient.

L’objectiu és realitzar un abordatge global del pacient tant des de la medicina convencional occidental com incloent altres disciplines, per intentar millorar la salut física, mental i emocional. I fent èmfasi també a donar eines a la persona i la família per poder treballar conjuntament i obtenir millors resultats.

Dirigit a pacients des del naixement fins als 18 anys.