Quota Empresa Nova Sòcia

400,001.100,00

Pagament anual segons facturació:
– 0 a 0,5 :300 euros.
– 0,5 a 0,75: 500 euros
– 0,75 a 1M:750 euros
– > 1 M:1000 euros
Alta Associada: 100 euros

Categoria:

Descripció

Quota Empresa Nova Sòcia ilustracion flor