La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en allò que sigui aplicable, l’ús del lloc web que INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, posa a disposició del públic per a així complir amb les obligacions legals sobre això.

El present Avís Legal va ser modificat el 18/01/2023.

SOBRE INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

LLOCS WEB I DOMINIS

INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL opera a la xarxa, per oferir els seus serveis, amb els dominis següents.

considerant www.integralcentremedic.com com a domini principal.

MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferts al/s lloc/s d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal i que l’usuari haurà d’acceptar abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, i en aquest cas s’ha d’aplicar el contingut de les condicions generals de contractació (identificades com a CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ a les pàgines corresponents).

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS D’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

L’activitat d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL és proporcionar assistència i tractament mèdic.

INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com qualsevol altra condició particular.

INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda als seus llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, es procediria a corregir-lo immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap tipus de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda als llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem que INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, Diputació, 321, 1r. 1a, 08009 – Barcelona amb NIF F-60727583, està inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya, amb el número 15892 i com a Cooperativa de Treball associat sense ànim de lucre.

Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició a les nostres oficines, usant els següents mitjans:

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús del lloc o llocs d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés del/s distints llocs/s d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, les Condicions Generals d’Ús del/dels llocs/s INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL presentades a continuació.

L’Usuari del/s lloc/s INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en aquest Avís Legal poden haver patit modificacions.

CONDICIONS D’ÚS DEL/DELS LLOC/S D’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

El/Els llocs/s d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per part seva del/s lloc/s INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL ofereix a través del/s lloc/s d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

EDAT DELS USUARIS

El/Els llocs/s d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. Això no obstant, no es permet l’ús a menors de 14 anys, i és recomanable que, si s’escau, l’ús el faci tutelar algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys no han de subministrar a INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL dades de caràcter personal, pròpies o de familiars.

Per respectar la legislació vigent INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I D’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del/s lloc/s INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL, quedant INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL exonerada de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI.

REGISTRE D’ USUARIS

Per accedir a determinats serveis es precisa la condició d’ USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat als llocs INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/s lloc/s d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els usos successius que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que l’usuari faci a través del lloc web d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL o la informació que aquesta remeti, està protegida per les tècniques de seguretat electrònica més modernes a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’ accés de tercers no autoritzats als mateixos. INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL realitza els millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB.

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font, són titularitat d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc Web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al lloc o llocs d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL En cas que l’USUARI faci servir aquests enllaços, INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL us informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats a Internet, incloses les realitzades al nostre propi lloc.

En cap cas INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap daquests hipervincles o altres llocs dInternet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals us agrairem que contacteu amb INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL indicant-ho per, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL està regulada per les pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats d’avís legal , o similars, als llocs fora del control directe d’INTEGRAL, COOPERATIVA DE SALUT, SCCL