Pedagogia de l’escolta

Pedagogia de l’escolta

A través de l’oïda, el cervell rep informació i estímuls a diferents estructures implicades en les capacitats motores, del llenguatge, la memòria, l’atenció i les emocions.

El Dr. Alfred Tomatis va descriure les quatre funcions de l’oïda:

  • Sentir: percebre sons.
  • Escoltar: posar atenció, ser capaç discriminar, analitzar, donar sentit al missatge sonor i gestionar-lo per poder aprendre i comunicar-se.
  • Dinamitzar el cervell: connecta els estímuls sensorials amb el cervell, mantenint-lo en alerta i en bon estat de funcionament.
  • Mantenir l’ equilibri i la coordinació del cos.

Aquestes funcions es poden veure alterades per diferents motius tant orgànics com psicoemocionals, generant trastorns a la persona com problemes d’equilibri i coordinació, dificultats en l’aprenentatge i del llenguatge, dificultats de l’atenció, la concentració i la memòria, ansietat, impulsivitat, hiperactivitat …

L’estimulació neurosensorial auditiva, en concret, el Mètode Tomatis®, basa el seu treball rehabilitador a recuperar la funcionalitat i potenciar les capacitats de l’individu, a través d’ un entrenament auditiu amb música filtrada específica per a conducció aèria i òssia.

Mitjançant un Test d’Escolta, es pot avaluar les possibilitats d’escolta externa i d’auto-escolta de la persona, analitzar els diferents paràmetres del seu perfil, les estratègies «defensives» i bloquejos i possibilita una programació més personalitzada.

Pedagogía de la escucha

Test d’Escolta

El Test d’Escolta és una prova que permet conèixer la capacitat d’ utilitzar l’ atenció auditiva amb la finalitat d’ aprendre i comunicar, sense que sigui pertorbador a nivell emocional. Avalua l’habilitat d’escolta del món exterior i d’auto-escolta; detectant si hi pot haver algun problema físic, de processament del missatge sonor, estratègies de defensa emocional, etc. que estiguin limitant el potencial de la persona en l’ àmbit d’ aprenentatges, comunicació i benestar.

test de escucha

Mètode Tomatis®

És una estimulació neurosensorial auditiva que ajuda a recuperar les funcions executives, potencia la plasticitat cerebral, augmenta l’energia, proporciona estabilitat emocional, treballa els processos cognitius, memòria i concentració… I, sobretot, desbloqueja una de les funcions més importants per a la comunicació honesta: L’escolta interna i externa.

Indicat per a persones de totes les edats amb dificultats d’ aprenentatge, convalescència, estrès, crisi existencial, manca de memòria i atenció…