Gustau Pau

Gustau Pau

Terapeuta naturista, homeòpata i iridòleg

Puc ajudar-te a ser el protagonista de la teva vida

Després de 40 anys de treball a l’àrea de les Teràpies Naturals (amb consulta privada i al Servei de Teràpies Naturals del Centre Spott – prevenció i atenció en les addiccions de la Diputació de Barcelona), dono valor a la formació i educació de la persona perquè ella mateixa, en moments claus de la seva vida, pugui aconseguir superar els obstacles que li impedeixen créixer com a persona; aplicant l’enfocament de la filosofia naturalista, on la persona és la protagonista de la seva vida, ja que disposa d’un sinfí de mecanismes psicofísics i espirituals per sentir-se bé.

Les eines que actualment va utilitzar per identificar les necessitats de les persones es basen en la interpretació dels senyals reflecteixs, en els quals s’ inclou la iridologia i biografia de la persona. Aquestes eines em permeten individualitzar la teràpia naturista adequada en cada cas.

Els sistemes terapèutics emprats són fonamentalment la naturopatia i l ‘ homeopatia.

Les teràpies freqüentment aplicades són: ventoses, moxa, argila, massatge osteopàtic amb olis, auriculoteràpia, remeis populars (cura de l’espatllat, cromoteràpia),
homeopatia, reflexoteràpia corporal i podal, hidroteràpia, fitoteràpia, teràpia de Schüssler, oligoteràpia, trofoteràpia, alimentació vegetariana, cures naturistes i teràpia floral d’ E. Bach.

Experiència laboral

Participació en la setena setmana internacional de Medicina Tradicionals.
Auditori de la Facultat de Medicina Cuernavaca, Morelos, Mèxic
Agost 2013

(10.02.1986 – Actualitat)
Heilpraktiker Institut
Escola – Consultori

Treballador en:

  • Disseny de cursos. Elaboració de programes, marcatge d’ objectius, identificació d’ habilitats, temporització del programa, impartició de classes.
  • Tutoria de pràctiques a Centre Spott.
    (01.04.1983 – 14.11.1983)
    Institut Naturista Europeu
    Rambla Catalunya, 58 2a
    Escola Professor i coordinador de cursos.

Educació i Formació

Abril – Juliol 2013

Diplomat en Massatge, Reflexoteràpia i Medicina Tradicional Mexicana. Universitat Autònoma de l’Estat de Morelos, Mèxic – Facultat de Medicina
Comunitat Tlahui Educa

1995 – 1996
Curs de Qualitat de la Formació
Universitat Politècnica

Setembre de 1989 – agost 1992
Facultat de Medicina
Universitat de Barcelona (3 anys)

Capacitats i aptituds personals

Assistència a persones amb Teràpies Naturals

Idiomes

Català: Llengua materna.
Castellà: Llengua materna.
Francès: Lectura – Bona. Escriptura – Bàsic. Expressió oral – Bàsic

Capacitats i aptituds socials

Parlar en públic
Donar classes
Organitzar jornades
Intervenir en tertúlies
Adquisició de la capacitat: Autodidacta

Capacitats i aptituds organitzatives

Intervenció en un projecte de Teràpies Naturals per a la Lliga Reumatològica de Catalunya.

Voluntariat de Teràpies Naturals al Centre Spott – Diputació de Barcelona.

Fomentar la professió de terapeuta en Teràpies Naturals a través de diferents mitjans com el Blog de la Fundació Europea del Terapeuta
www.fundacioeuropeadelterapeuta.com

Adquisició de la capacitat: Autodidacta

Capacitats i aptituds tècniques

Maneig d’ instruments i material propis de les Teràpies Naturals.

Recerca d’ informació per Internet.

Adquisició de la capacitat: Autodidacta.

Bagatge

– Bagatge professional

Atendre consulta de Naturisme i Homeopatia

Impartir classes

Supervisar la tasca de secretaria (altes i baixes d’alumnat, reclamacions, seguiment d’apunts, signatura de documents, trucades telefòniques)

Supervisió de compres

Assessorament al client sobre la idoneïtat de la formació

Recerca de bibliografia

Atenció a les empreses relacionades amb el sector

– Bagatge formatiu

La Qualitat de la Formació
Any acadèmic: 1995-1996
Universitat Politècnica de Catalunya

POTS DEMANAR HORA:
(Naturopatia, Homeopatia i Iridiologia)