Introducció Els nostres doctors

Psico Neuro Immuno Endocrinologia / Bioinmunogenética

Potenciar el treball del nostre Sistema Immunològic amb tractament homeopàtic específic

El sistema immunitari  és fonamental per a la nostra salut a tots els nivells ja que treballa en xarxa en connexió amb el sistema nerviós i el sistema endocrí (hormonal) .Avui, es parla de la psico-neuro- immuno-endocrinologia, ja que els avenços científics demostren que les cèl·lules  de defensa no només es dediquen a la defensa sinó que tenen parts que detecten neurotransmissors (serotonina per exemple) i d’altres que detecten hormones produint-se un diàleg, influències recíproques entre aquests sistemes.

La Bioinmunogenética treballa amb la informació científica del segle XXI i l’harmonia de l’efecte del tractament homeopàtic, suau i subtil amb petites molècules encarregades de coordinar els diferents actors en els diferents nivells d’acció del Sistema Immunitari, retornant tot el seu potencial.

És molt freqüent tenir virus latents, com els herpes, que en un moment determinat per fracàs del Sistema Immunitari o per bloqueig de la reacció immunitària es reactiven escapant seu control. Mitjançant anàlisi de sang específics tenim una informació molt profunda de la situació del pacient i que tipus de tractament és l’adequat.

En quines situacions es beneficiaran els pacients?

  • Infeccions de repetició i  infeccions cròniques
  • Hepatitis B, C
  • Fatiga inhabitual i crònica
  • Al·lèrgies i asma
  • Malalties autoimmunes: tiroïditis, artritis reumatoide, esclerosi múltiple …
    patologies recurrents
  • Dolors articulars, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica
  • Oncologia: detecció precoç i tractament ….

Pide hora:

 

Conegui els professionals a Integral