Introducció Els nostres doctors

Programa atenció i millora en els processos d’aprenentatge (PAMPA) individual i equips

  • Acompanyament sistèmic families, adolescència i infancia.
  • Acompanyament organitzacions, millora dels equips de treball.
  • Atenció a la dificultats d’aprenetatge. Mètode Tomatis.
  • Gestió i benestar emocional.

Per tal d’ampliar i adequar la informació a cada situació concreta, us convido a que concerteu una entrevista gratuïta presencial o telefònica.

Rosa Chacón Pena,
mestra, postgraduada en mediació, formada en logopèdia i mètode Tomatis®