Introducció Els nostres doctors

Consisteix en abordar les dificultats en les diferents etapes de la vida mitjançant la paraula parlada. Aspectes com la inseguretat, els pensaments obsessius, la irritabilitat, les crisis personals …

Davant de les dificultats es constitueixen símptomes com respostes “en brut”, és a dir, impulsives i poc elaborades, que la persona troba davant els esdeveniments. El símptoma, és una creació subjectiva que cal valorar en tota la seva complexitat. El símptoma, ocupa el lloc del saber, un saber del qual només té la clau qui passa per l’experiència.

L’experiència ensenya

A les sessions individuals s’analitza per a què serveix el símptoma i s’elabora la resposta impulsiva, per anar trobant com construir-la d’una altra manera.

Efectes terapèutics i d’aprenentatge

Aquesta experiència pot permetre l’alliberament dels llasts que fan patir quan es repeteixen una i altra vegada, el bloqueig i la impulsivitat emocional. També, pot facilitar orientar-se en funció del desig a l’hora d’abordar els projectes personals i, en el cas que no sigui possible, trobar una manera de saber fer amb el que no es desitja.